Tradisjonsrik virksomhet på Elgestad

Intervju ved An-Magritt Larsen, Næravisen Øyene 2006

Det er tradisjon for virksomhet i dette huset, sier Jan-Tore Hellevammen, som i over tjue år har drevet blikkenslagerverksted i Nygårdsveien 3 på Elgestad.

Før den tid holdt farfaren til i lokalene. Han tok imot alt av radioer og TV-apparater til reparasjon fra privatpersoner, og fortsatt får barnebarnet Jan-Tore høre kunder fortelle at de har vært her før. For enda flere år tilbake holdt "Dessens Lakerverksted AS" til i de samme lokalene hvor Jan-Tore i dag driver "Hellevammen's Blikkenslagerverksted".


Sjefen sjøl: Jan-Tore Hellevammen startet for 22 år siden "Hellevammen´s Blikkenslagerverksted"
i krysset Kirkeveien/Nygårdsveien rett før Elgestad. Det er lang tradisjon for virksomhet i dette huset,
derfor har også jeg fått lov til å drive midt i boligområdet, forteller han. (Foto: An-Magritt Larsen)


Spennende oppstart
Her har vi holdt det gående i 22 år, forteller Jan-Tore, som selv bor i huset, slik også generasjoner før han gjorde. Øyene får bli med på en liten omvisning i verkstedet. Jan-Tore har klart å holde alle blikkenslagerne inne til vi kommer. For det meste er de alle ute i felten og jobber. Blant de yngste finner vi Daniel Hvidsten i ferd med å lodde tinn og Ole Martin Jørnsen som står ved knekkemaskinen. Magne Hellevammen, bror til Jan-Tore, har vært med på laget siden starten, og rekker så vidt å bli med på gruppebildet før han må fyke ut. Det samme må Ronny Myrbråten og Harald Stenbakk, som er spesialister på taktekking. Selv har Jan-Tore jobbet som blikkenslager i over tretti år. Jeg startet i lære i -75 i smedens lokaler, som lå akkurat her i krysset Kirkeveien/Nygårdsveien, som den gang var et knutepunkt. Siden det er tradisjon for virksomhet i dette huset, har også jeg fått lov til å drive midt i boligområdet. Selv med sterk konkurranse, klarte Jan-Tore å ta markedsandeler og få kunder. Til sammen er de åtte ansatte i blikkenslagerverkstedet, inkludert sjefen sjøl. Det var spennende og en stor utfordring å starte egen virksomhet. Jeg gjør alt selv, her går ikke ett papir ut av huset. Jan-Tore har innredet kontor over selve verkstedet. I den andre delen av huset bor han. Fem av oss bor innenfor hundre meters omkrets. Med så kort avstand til verkstedet, blir det til at vi betjener kunder både tidlig og sent, sier Jan-Tore, som merker rushet av hyttefolket i disse dager.


Gjengen: Blikkenslagerarbeidet omfatter tak, fasader og ventilasjon.
Bak f.v.: Ole Martin Jørnsen, Daniel Hvidsten, Jan-Tore Hellevammen,
Ronny Myrbråten, Magne Hellevammen og Even Holm.
Sittende foran f.v.: Mot Le, Marco Hovland (i praksisperiode) og Harald Stenbakk.


Stor aktivitet
I hovedsak har vi hatt oppdrag på Nøtterøy i alle år, men vi følger kundene våre rundt og har gjort en del arbeid utenfor kommunen også, deriblant blikkenslagerarbeid på Horten videregående skole og Ås botreningstilbud i Tønsberg. Vi har også en større leveranse til et leilighetskompleks i Andebu, ved siden av oppdrag for mange privatkunder. På dette markedet gjør vi rundt tre hundre jobber i året. Du holder styr på alle oppdragene? Det er en stor kabal som skal gå opp, men vi klarer å levere kvalitetsarbeid til avtalt pris og tid. Hva tror du om fremtiden for blikkenslageryrket? Det er godt å registrere at det er aktivitet i blikkenslagerlauget i Vestfold, som har arrangert flere kurser. Det er viktig å holde seg oppdatert på det faglige, både for nye og gamle blikkenslagere. Fremtiden ser også bra ut i forhold til at flere ungdommer ønsker å bli håndverkere. Enkelte blikkenslagerverksteder er også lærerplasser. Dere inkludert? Vi har fått en konkret henvendelse fra Færder videregående angående samarbeid om skoleplasser. Skolen vil benytte våre lokaler deler av året, og engasjere lærerressurser herfra.


Lang erfaring: Magne Hellevammen har jobbet
hos broren Jan-Tore Hellevammen i 22 år.


Krever nøyaktighet
Kobber- og blikkenslager er et yrke med lange tradisjoner. Taktekking er et stort omåde innenfor faget. På de fleste større tak vi ser, har en blikkenslager vært for å tekke eller montere beslag og takrenner. Blikkenslageren kler også fasader med plater av ulike typer metall og installerer ventilasjonsanlegg. "Hellevammen's Blikkenslagerverksted" driver i tillegg med butikkinnredninger. Vi gjør en komplett jobb, slik at kunden slipper å koordinere alle håndverkerne selv. Selv om blikkenslageryrket bygger på gamle tradisjoner, er faget i kraftig utvikling. Stadig nye spesialiteter må ivaretas, og arbeidsområdet stiller store krav til nøyaktighet. Tak og fasader er synlige for alle, og vi må jobbe ut i fra estetiske hensyn. Ventilasjon er også blitt en viktigere del av vår hverdag, og kokurransen øker på dette feltet, sier Jan-Tore.


I arbeid: Daniel Hvidsten lodder tinn, mens
Ole Martin Jørnsen i bakgrunnen lager beslag
ved knekkemaskin.

Luftehatt: Mot Le holder på med en luftehatt til en pipe.